Плочки Century

20 х 20 см Фаянсови плочки

  • Century Mix

    Century Mix

20 х 20 см Декорни плочки

  • Imola Mix

    Imola Mix

  • Ophelia Mix

    Ophelia Mix

Плочки Century, произведени от фабрика APE Ceramica, Испания. Серията включва: Фаянс 20 x 20 см; Декори 20 x 20 см.